NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
studijní rešerše
Rešerše, která slouží uživateli jako podklade pro výběr klíčových pramenů ke studiu dané problematiky, popř. ke zpracování studijně rozborové práce.
[STRAKA-1990:182]
[MATOUŠOVÁ-1988:41,42]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 18 / 000001846.htm ]