NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
jednorázová rešerše
Rešerše, která shrnuje materiál k danému tématu za stanovené období k určitému datu.
[MATOUŠOVÁ-1988:39]
[ČSN 01 0198-1972:2c-ca]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 18 / 000001847.htm ]