NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
doplňková rešerše
Rešerše uvádějící nejnověji zachycené prameny informací, jimiž se na žádost uživatele doplňuje dříve zpracovaná (rešerše základní).
[MATOUŠOVÁ-1988:40]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 18 / 000001848.htm ]