NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
průběžná rešerše
periodická rešerše, opakovaná rešerše, dávková rešerše
Rešerše, která je výsledkem nepřetržitého sledování materiálu k danému informačnímu požadavku a jejíž jednotlivá pokračování (dávky) se poskytují uživateli zpravidla periodicky.
[MATOUŠOVÁ-1988:40,45]
[ČSN 01 0198-1972:2c-cb]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 18 / 000001849.htm ]