NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
retrospektivní rešerše
Rešerše zahrnující záznamy k danému informačnímu požadavku do takové časové hloubky, aby uživatel získal maximum aktuálních potřebných informací. Optimální časová hloubka (retrospektivnost) rešerše závisí na životnosti informací v příslušném oboru.
[MATOUŠOVÁ-1988:39]
[STRAKA-1990:153-154]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 18 / 000001850.htm ]