NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
strojová rešerše
Rešerše provedená prostřednictvím automatizovaného rešeršního systému.
[MATOUŠOVÁ-1988:44]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 18 / 000001851.htm ]