NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
vyhledávací příkaz
selekční příkaz
Příkaz dotazovacího jazyka pro automatizovaný rešeršní systém k provedení vyhledávání (zpracování vyhledávacího výrazu). Vyhledávací příkaz je v rešeršních jazycích obvykle značen identifikátorem FIND.
[STRAKA-1990:165]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 18 / 000001859.htm ]