NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
rešeršní dávka
Soubor nebo soupis záznamů, který je zaslán uživateli průběžné rešerše poštou nebo elektronicky.
[MATOUŠOVÁ-1988:45]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 18 / 000001860.htm ]