NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
ladění rešerše
Proces zpřesňování rešeršního dotazu tak, aby výsledek rešerše co nejlépe korespondoval s rešeršním požadavkem uživatele.
[MATOUŠOVÁ-1988:53]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 18 / 000001861.htm ]