NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
míra přesnosti rešerše
koeficient přesnosti
Koeficient pro hodnocení relevance rešerše definovaný jako poměr počtu nalezených relevantních záznamů k celkovému počtu záznamů v rešerši. Obvykle se vyjadřuje v procentech.
[MATOUŠOVÁ-1988:57]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:269]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 18 / 000001862.htm ]