NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
míra úplnosti rešerše
koeficient úplnosti
Koeficient pro hodnocení relevance rešerší definovaný jako poměr počtu nalezených relevantních záznamů k počtu všech relevantních záznamů v databázi. Obvykle se vyjadřuje v procentech.
[MATOUŠOVÁ-1988:57]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:298]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 18 / 000001863.htm ]