NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
relevanční zpětná vazba
Vztah mezi výsledkem vyhledání a nově formulovaným rešeršním dotazem, který lze využít pro ladění rešerše a nové formulace rešeršního dotazu. Tím lze zvýšit úplnost, popř. přesnost rešerše.
[ČERNÁ-1992:56]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 18 / 000001865.htm ]