NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
bibliografické služby
Informační služby spočívající v poskytování bibliografických informací v podobě bibliografických záznamů a bibliografických soupisů (jednorázových i periodických).
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:30-32]
[VITIELLO-1996:96]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 18 / 000001866.htm ]