NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
magnetopáskové služby
Starší typ rešeršních služeb v dávkovém režimu ve formě využívání a zpřístupňování databází na magnetických páskách.
[_údaj neuveden]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 18 / 000001867.htm ]