NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
online vyhledávání
dialogové vyhledávání
Proces vyhledávání informací v online rešeršních systémech.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:273-274]
[MATOUŠOVÁ-1988:86-92]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 18 / 000001869.htm ]