NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
křížové vyhledávání
Orientační rešerše v prováděná souběžně v několika informačních zdrojích přístupných v jednom databázovém centru za účelem zjištění nejrelevantnějších databází vhodných pro komplexní rešerši.
[_údaj neuveden]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 18 / 000001871.htm ]