NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
dávkový rešeršní systém
Rešeršní systém, který pracuje v dávkovém režimu. Jeho výstupem jsou dávkové rešerše.
[_údaj neuveden]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 18 / 000001872.htm ]