NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
online rešeršní systém
dialogový rešeršní systém
Rešeršní systém, který pracuje v online režimu.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:273-274]
[STRAKA-1990:33]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 18 / 000001873.htm ]