NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
adresní rozšiřování informací
selektivní šíření informací, SDI (ciz., zkr. (Selective Dissemination of Information)), ARI, adresné informační služby
Informační služba založená na průběžném provádění rešerší podle rešeršních profilů jednotlivých uživatelů; rešerše se zpracovávají v dávkovém režimu a jsou uživatelům zasílány ve sjednané periodicitě.
[STRAKA-1990:7]
[KÁBRT-1990:11]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:10-11]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 18 / 000001874.htm ]