NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
rešeršní profil uživatele
selekční vzorec uživatele, profil uživatele, uživatelský profil
Souhrnný selekční obraz všech rešeršních požadavků daného uživatele průběžných rešerší pro adresní rozšiřování informací.
[STRAKA-1990:166]
[MATOUŠOVÁ-1988:45]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 18 / 000001875.htm ]