NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
standardní profil
Rešeršní profil uživatele, který vyhovuje i některým dalším uživatelům, a ke kterému se mohou další uživatelé s event. slevou ceny za rešerši přidružit. Uživatelé přidružení ke standardnímu profilu nesmějí standardní profil měnit.
[MATOUŠOVÁ-1988:137]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 18 / 000001876.htm ]