NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
monitoring médií
výstřižková služba (hist.), monitorování tisku
Proces sledování a zaznamenávání vybraných informací z hromadných sdělovacích prostředků a poskytování plnotextových a multimediálních služeb uživatelům.
[STRAKA-1990:122]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 18 / 000001878.htm ]