NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
referenční služby
bibliograficko-informační služby
Informační služby, jejichž hlavním cílem je poskytování informací o informačních zdrojích nebo jiných pramenech informací, které jsou relevantní z hlediska požadavku konkrétního uživatele.
[STRAKA-1990:149]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:281-282]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 18 / 000001879.htm ]