NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
studijně rozborová práce
Zpráva, která na základě relevantních informací a dokumentů za použití odborných popř. vědeckých metod hodnotí výsledky, stav, popř. tendence ve vědě a technice. Předstupně studijně rozborové práce jsou studijní rešerše a přehledový referát.
[STRAKA-1990:182]
[ČSN ISO 5127-2]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 18 / 000001881.htm ]