NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
absenční půjčování
absenční výpůjční služba
Služba knihovny spočívající v půjčování knihovních jednotek mimo budovu knihovny.
[ČERNÁ-1992:32]
[FEATHER-2001:56]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:354]
[ODLIS]
[STRAKA-1990:200]
[VYUŽÍVANIE-1999:96]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 18 / 000001882.htm ]