NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
cirkulační výpůjční služba
cirkulace dokumentů, hvězdicová cirkulační výpůjční služba, kruhová cirkulační výpůjční služba
Pravidelný oběh jednotlivých dokumentů (nejčastěji časopisů, patentů, firemní literatury) za účelem průběžného informování stálých uživatelů. Cirkulační výpůjční služba se organizuje mezi knihovnami nebo uživateli jedné knihovny na základě pevně stanovených podmínek a pravidel. Realizuje se formou hvězdicovitou (uživatel přebírá a vrací dokument knihovníkovi, který jej poskytuje následujícímu uživateli) nebo kruhovou (dokument cirkuluje mezi uživateli).
[ČERNÁ-1992:39]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:53]
[ODLIS]
[VYUŽÍVANIE-1999:96]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 18 / 000001883.htm ]