NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
uživatelský průkaz
čtenářský průkaz, čtenářská legitimace (zast.)
Papírová nebo plastová identifikační karta vydaná knihovnou za účelem identifikace a registrace uživatele. Opravňuje jejího nositele využívat služeb knihovny.
[ODLIS]
[KÁNSKÁ-1999:64]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:66]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:79]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 18 / 000001884.htm ]