NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
dočasný čtenářský průkaz
Čtenářský průkaz opravňující uživatele využívat služeb knihovny po předem stanovené časové období.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:79]
[ODLIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 18 / 000001885.htm ]