NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
diferenciace služeb knihovny
Ustanovení, na jehož základě se rozlišuje rozsah poskytovaných knihovních a informačních služeb jednotlivým kategoriím uživatelů. Hlavním cílem diferenciace služeb je jejich účelnější, rychlejší a kvalitnější poskytování jednotlivým kategoriím čtenářů.
[ODLIS]
[ČERNÁ-1992:10]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:28]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 18 / 000001887.htm ]