NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
jednoduchá transakce meziknihovní výpůjční služby
Transakce meziknihovní výpůjční služby týkající se vzájemných interakcí pouze dvou aktivních stran, tj. žadatele a dotazovaného.
[ODLIS]
[FEATHER-2001:231]
[ČSN-2000B]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 18 / 000001890.htm ]