NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
skupina transakcí meziknihovní výpůjční služby
Soubor, popř. soubory příbuzných vzájemných transakcí meziknihovní výpůjční služby, které jsou iniciovány stejným žadatelem.
[ODLIS]
[FEATHER-2001:231]
[ČSN-2000B]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 18 / 000001892.htm ]