NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
dodávání dokumentů
document delivery (ciz., neol.), služba zprostředkování dokumentů, DDS
Trvalé nebo dočasné zprostředkování plných textů dokumentů (např. časopiseckých článků nebo knih) v elektronické nebo tištěné podobě.
[ODLIS]
[FINNIE-1998:1]
[MITCHELL-1995:1]
[FEATHER-2001:107]
[ENGEL-1999:8]
[KINDER-1999:1,4]
[KALINOVÁ-1999:73]
[PLANKOVÁ-2000:67]
[STÖCKLOVÁ-1999:23]
[SEMINÁŘ-1999:4]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 18 / 000001894.htm ]