NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
výpůjční podmínky
Vnitřní pravidla výpůjčních, popř. dodavatelských služeb knihoven, která upravují podmínky využívání daných služeb a vymezují práva a povinnosti jejich uživatelů. Dodržování pravidel je závazné jak pro uživatele, tak i pro knihovnu.
[ODLIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 18 / 000001895.htm ]