NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
dožádaná knihovna
požádaná knihovna, koncový dotazovaný, dotazovaný
V rámci vnitrostátních i mezinárodních meziknihovních služeb knihovna, která obdrží požadavek od jiné knihovny s žádostí o zapůjčení knihovní jednotky, popř. o poskytnutí informace o něm. Povinností dožádané knihovny je žádající knihovně pro jejího uživatele knihovní dokument ze svého knihovního fondu zapůjčit nebo poskytnout jeho kopii, popř. poskytnout informaci, kde se požadovaný dokument nalézá.
[ZÁKON-2001:nestr.]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 18 / 000001896.htm ]