NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
elektronické dodávání dokumentů
EDD
Služba doručení plného textu dokumentu v elektronické podobě.
[FEATHER-2001:130]
[MITCHELL-1995:14]
[KINDER-1999:9]
[ODLIS]
[FINNIE-1998:9]
[ENGEL-1999:12]
[PLANKOVÁ-2000:68]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 18 / 000001897.htm ]