NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
IFLA voucher
Platidlo pro potřeby mezinárodní meziknihovní výpůjční služby, které je založeno na principu předplatného. Knihovna vykonávající MMVS si dopředu zakoupí vouchery a posílá jejich dohodnuté množství s každým požadavkem dožádané knihovně.
[MEZINÁRODNÍ-2001:nestr.]
[GILMER-1994:15]
[ODLIS]
[PLANKOVÁ-2000:42]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 18 / 000001898.htm ]