NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
IFLA žádanka
žádanka mezinárodní meziknihovní výpůjční služby
Autorizovaný formulář IFLA pro mezinárodní meziknihovní výpůjční službu, kterým žádající knihovna požaduje po dožádané knihovně vypůjčení knihovní jednotky, popř. vyhotovení její kopie, pro svého uživatele.
[MEZINÁRODNÍ-2001:nestr.]
[ODLIS]
[PLANKOVÁ-2000:53]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 18 / 000001899.htm ]