NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
knižní kapsa
Široký proužek z libovolného materiálu (nejčastěji tuhého papíru) s malou kapsou vytvářející kryt, přilepený na rubu přední desky, popř. zadní desky knihy, který slouží k uložení knižního lístku dané knihovní jednotky.
[ODLIS]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:42]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001900.htm ]