NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
knižní lístek
Pomůcka neautomatizovaného výpůjčního protokolu, která slouží k zaznamenávání vypůjčených popisných jednotek a kontrole jejich pohybu. Má standardizovanou velikost a obsahuje základní identifikační údaje o knihovní jednotce. Knižní lístek může být založen v knižní kapse nebo v prezenční kartotéce.
[ODLIS]
[KÁNSKÁ-1995:38]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:60]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:199]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001901.htm ]