NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kód pro vyřízení meziknihovních služeb
ILL kód pro vyřízení, IFLA kód pro vyřízení
Předpis pro převod znaků ze soustavy odpovědí vnitrostátní i mezinárodní meziknihovní výpůjční služby pro sdělování zpráv při vyřizování meziknihovních požadavků. Kód je nezávislý na přirozeném jazyce a může být přidělen každé odpovědi.
[DOPORUČENÍ-2001:nestr]
[FEATHER-2001:236]
[ODLIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001902.htm ]