NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
meziknihovní elektronická výpůjčka
Druh výstupu mezinárodní nebo vnitrostátní meziknihovní výpůjční služby, při němž knihovna realizuje vypůjčení dokumentu, popř. jeho kopie elektronickou formou v souladu se závaznými pravidly platnými v mezinárodní nebo vnitrostátní meziknihovní výpůjční službě.
[ODLIS]
[FEATHER-2001:231]
[PLANKOVÁ-2000:10]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001904.htm ]