NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
meziknihovní sdílení zdrojů
sdílení informačních zdrojů
Společné využívání informačních zdrojů na základě vzájemných dohod mezi knihovnami zejména pro účely mezinárodní a vnitrostátní meziknihovní výpůjční služby.
[ODLIS]
[MERTA-1994:136]
[FEATHER-2001:263]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001905.htm ]