NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
meziknihovní výpůjčka
výpůjčka meziknihovní výpůjční služby
Výpůjčka dokumentu nebo jeho kopie jiné knihovně realizovaná v souladu se závaznými pravidly platnými v mezinárodní a vnitrostátní meziknihovní výpůjční službě a v příslušné instituci.
[ODLIS]
[FEATHER-2001:231]
[PLANKOVÁ-2000:10]
[BOUCHER-1997:4]
[ČSN-1996:]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001906.htm ]