NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
meziknihovní výpůjční služba
MVS
Komplex odborných, organizačních a technických činností, které uskutečňují knihovny mezi sebou s cílem zprostředkovat svým uživatelům knihovní jednotky, popř. jejich kopie, bez ohledu na místo jejich uložení. Je založena na principu reciprocity, z něhož pro zúčastněné instituce vyplývá povinnost poskytovat meziknihovní výpůjční služby z vlastních fondů, jsou-li o ně požádány.
[ODLIS]
[FEATHER-2001:231]
[SKÁKALOVÁ-1994:6]
[PLANKOVÁ-2000:10]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:225]
[BOUCHER-1997:3]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:95]
[VYUŽÍVANIE-1999:97]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001907.htm ]