NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
mezinárodní meziknihovní výpůjční služba
MMVS
Meziknihovní výpůjční služba realizovaná na mezinárodní úrovni podle mezinárodně platných pravidel IFLA mezi knihovnami jednotlivých zemí. Podmínkou využití MMVS je nedostupnost dokumentu v národním systému knihoven.
[ODLIS]
[FEATHER-2001:231]
[PLANKOVÁ-2000:38]
[BOUCHER-1997:53]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:226]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:95]
[VYUŽÍVANIE-1999:98]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001908.htm ]