NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
poplatek z prodlení
poplatek za upomínku, poplatek za urgenci
Poplatek vybíraný ve výpůjčních službách za překročení výpůjční lhůty. Částka musí být uvedena ve výpůjčním řádu knihovny.
[ODLIS]
[KÁNSKÁ-1995:42]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001909.htm ]