NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
poplatek za půjčování
půjčovní poplatek
Poplatek za vypůjčení knihovní jednotky, popř. rezervaci nebo zprostředkování vypůjčení prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby vnitrostátní a mezinárodní. Poplatek za půjčování musí být uveden ve výpůjčním řádu knihovny. Obvykle jsou dokumenty půjčovány v rámci paušálního čtenářského poplatku.
[_údaj neuveden]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001910.htm ]