NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
prezenční půjčování
prezenční výpůjční služba
Služba knihovny spočívající v půjčování knihovních jednotek pouze v prostorách knihovny (např. ve studovnách, čítárnách apod.).
[ČERNÁ-1992:48]
[KÁNSKÁ-1995:42]
[FEATHER-2001:56]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:354]
[ODLIS]
[VYUŽÍVANIE-1999:96]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001911.htm ]