NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
prezenční výtisk
prezenční exemplář
Knihovní jednotka určená k vypůjčení a studiu pouze v prostorách knihovny, nejčastěji ve studovně nebo čítárně. Patří k nim např. vzácné dokumenty vysoké kulturní a historické hodnoty, dokumenty potřebné ke každodennímu provozu knihovny, finančně nákladné dokumenty apod.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:114]
[ODLIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001912.htm ]