NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
protokol meziknihovních služeb
Ucelený soubor odborných, materiálních, organizačních a technických činností, souvisejících s evidencí výpůjček v rámci vnitrostátních nebo mezinárodních meziknihovních služeb.
[ODLIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001914.htm ]